เขตบริหารพิเศษฮ่องกง (HKSAR) ของจีน เริ่มผ่อนปรนข้อจำกัดในการควบคุมและป้องกันการระบาดโควิด-19 เนื่องจากการแพร่ระบาดระลอกที่ 5 ซึ่งฮ่องกงกำลังเผชิญอยู่ในปัจจุบัน เริ่มเป็นไปในทิศทางดีขึ้น

เที่ยวบินจากต่างประเทศ รวมทั้งสหรัฐอเมริกา สหราชอาณาจักร (อังกฤษ) ออสเตรเลีย แคนาดา และฝรั่งเศส จะได้รับอนุญาตให้เข้าสู่ฮ่องกง และผู้เดินทางที่เดินทางมาถึงเมืองจะต้องกักตัวในโรงแรมเป็นเวลา 7 วันแทนที่จะเป็นสองสัปดาห์